Advokatforbehold

Betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed

Nærværende handel er fra købers side betinget af, at denne rådgiver, jf. købsaftalens afsnit 10 godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 4 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

Herefter får vi tilsendt alle dokumenter fra ejendomsmægleren og gennemgår disse indenfor fristen. Støder vi på noget, som ikke er i orden – eller som giver anledning til spørgsmål – kan vi sikre dig, at du ikke er forpligtet til at gennemføre købet, hvis vi ikke kan finde en løsning.

Kontakt os