Skøde

Et skøde er det dokument, der officielt sikrer dig ret til din nyerhvervede bolig. Uanset hvilken ejendom* du køber, skal du have tinglyst et skøde. Når skødet er udarbejdet og indsendt til tinglysning, får du tinglyst din ejendomsret til den købte bolig, og overtagelsen af ejendommen er dermed officiel.

* Gælder dog ikke andelslejligheder.