Køb af andelsbolig

Fuld køberpakke inkl. moms. kr. 4.000,00.

En andelsbolig er en bolig i en større ejendom, hvor man sammen med de øvrige ejere ejer hele ejendommen og har brugsret til en bestemt lejlighed. På den ene side er man husejer sammen med alle de andre ejere i en andelsboligforening – og på den anden side er man en slags lejer hos denne forening.

En andelsbolig adskiller sig således fra en ejerlejlighed, hvor man ejer den specifikke lejlighed og den adskiller sig fra en leje-lejlighed, fordi man selv er medejer sammen med de andre beboere.

Andelsboligforeninger er reguleret ved lov. Prisdannelsen er ikke – som for ejerlejligheder – fri, men fastsættes efter bestemte retningslinier, som bestemmer andelskronens størrelse. Hvis en lejlighed er på 90 m2 og andelskronen er kr. 2.300, må lejligheden maksimalt sælges for kr. 207.000 med tillæg af forbedringer og med fradrag af mangler (noget, der skal laves for at bringe lejligheden op på alm. standard).

I forbindelse med et salg, bliver der foretaget en vurdering af forbedringer / mangler og i en del andelsboligforeninger skal der tillige laves et el-eftersyn.

Det er sædvanligvis andelsboligforeningens administrator, som udarbejder købsaftalen og ekspederer denne.

Ved køb af en andelslejlighed, er vores rådgivning fokuseret på købsaftalen, vedtægterne, referater af generalforsamlinger, foreningens økonomi – herunder lån og hæftelse - tilstandsrapport m.v.

No cure – no pay = bliver handlen ikke til noget, tager vi ikke noget honorar, men vi håber naturligvis, at du kommer til os, når du finder en andelsbolig.