Om BB Boligadvokat

BB Boligadvokat er en specialiseret afdeling af BYG Advokatfirma, som har bistået klienter i forbindelse med ejendomshandler i 30 år.

Ved roret sidder advokat (H) Philip H. Lönborg, som er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Vi har stor erfaring med ejendomshandler – og derfor kan vi sikre, at din ejendomshandel gennemføres nemt, effektivt og betryggende.

BB Boligadvokat er ansvars- og garantiforsikret i Lloyd's Insurance Company S.A.

BB Boligadvokat har klientkonto i Ringkjøbing Landbobank, kontonr. 7670 7743 177.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonto og egne konti.

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over vores rådgivning og/eller det beregnede honorar, kan af klienten indbringes for Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk  

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet

BB Boligadvokat anvender ikke særlige aftaleklausuler om lovvalg og værneting.

BB Boligadvokat anvender ikke almindelige forretningsbetingelser.

BB Boligadvokat er et advokatanpartsselskab, CVR nr.  4139 4595.

Vi er altid til at få fat på, så skriv eller ring til os og få en uforpligtende vurdering af din sag.

Portrætfoto af advokat Philip Helmer Lönborg
Advokat Philip H. Lönborg

Priser

Vi har yderst konkurrencedygtige priser, med markedets bedste service.

Fuld køberpakke

kr. 7.500,-
inkl. moms
Villa og rækkehus, ejerlejlighed, eller ideel anpart. Alt hvad du har brug for i forbindelse med dit boligkøb.
No cure, no pay.
Bestil her

Sommerhus pakke

kr. 6.250,-
inkl. moms
Gennemgang af købsaftale, salgsopstilling, og alle dokumenter. Rådgivning om pris / forhandling, skødeudkast, m.m.
No cure, no pay.
Bestil her

Andelsbolig

kr. 5.000,-
inkl. moms
Købsaftale, vedtægter, referater af generalforsamlinger, foreningens økonomi, tilstandsrapport m.v. No cure, no pay.
Bestil her

Ehlersvej 33
2900 Hellerup
Tlf.: 69 69 11 11
info@bbboligadvokat.dk
Man-Fre: 9-17

BBBoligadvokat logo for boligadvokat philip helmer lönborg
BEDST OG BILLIG BOLIGADVOKAT
En afdeling af Byg Advokatfirma
Copyright © 2024