Bolighandel – 10 udvalgte trin 

 1. Find den rette bolig
  Søgningen efter en bolig indledes og man bør kontakte en eller flere banker, så man allerede tidligt får klarlagt de økonomiske rammer for et kommende køb. Alt andet lige er økonomien ofte meget central ift. køb af bolig. 
 1. Købsaftalen
  Når der er enighed mellem køber og sælger om de væsentligste forhold udarbejder ejendomsmægleren en købsaftale. De væsentligste forhold vil almindeligvis være købesummen og overtagelsesdagen, men vil afhænge af den enkelte handel.  

  Er købsaftalen kun underskrevet af den ene part anses dette som et tilbud til modparten. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter er den som udgangspunkt bindende.

  Som køber har man ret til at fortryde sit køb senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Udnyttelse af denne ret medfører dog, at køber skal betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen. Med et advokatforbehold i købsaftalen kan man – typisk inden for en frist på 3-6 hverdage – træde tilbage fra handlen uden omkostninger til sælger. 
 1. Advokatforbehold
  Vi anbefaler på det kraftigste, at du sikrer dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen inden du underskriver købsaftalen. Advokatforbeholdet indebærer, at handlen trods underskrift fra købers side, ikke er bindende, hvis det viser sig, at købers rådgiver ikke kan godkende handlen.

  Advokatforbeholdet giver på den måde køber mulighed for at blive frigjort fra aftalen, og derved undgå at betale godtgørelse. Det giver samtidig køber mulighed for at handle hurtigt og efterfølgende gennemgå handlen med sin advokat.
 1. Boligadvokatens gennemgang
  Boligadvokaten gennemgår herefter købsaftalen og handelens øvrige dokumenter. Vælger du BB Boligadvokat som din rådgiver, vil vi på dette tidspunkt henvende os til dig med vores umiddelbare bemærkninger til handelen – det kan være vi siger, at alt er som det skal være, men det kan også være, at vi har nogle punkter, som vi mener, du bør være opmærksom på/tage stilling til.  

  Almindeligvis vil købers boligadvokat herefter godkende købsaftalen over for sælger/mægler, eventuelt med forbehold eller betingelser om ændringer, som anføres i en godkendelsesskrivelse.

  Hvis ikke køber allerede har fået bindende tilsagn fra banken om den forudsatte finansiering, vil købers advokat sikre sig, at der i godkendelsesskrivelse indsættes et finansieringsforbehold.

  Køber drøfter senest i denne forbindelse finansieringsmulighederne og muligheden for kurssikring med sin bank. 
 1. Deponering af udbetaling og bankgaranti
  Når købsaftalen er underskrevet af begge parter og handelen er endelig, deponeres udbetalingen hos ejendomsmægleren, og købers bank stiller bankgaranti for restkøbesummen, som på overtagelsesdagen erstattes af en deponering af restkøbesummen. 
 1. Skøde
  Når alle forbehold og betingelser for handlen er opfyldt, opretter købers advokat skøde digitalt på www.tinglysning.dk. Skødet underskrives af køber og sælger ved hjælp af NemID.

  Når skødet er underskrevet anmelder den berigtigende part skødet til tinglysning, hvorefter købers bank tinglyser og hjemtager købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån. 
 1. Overtagelse
  På overtagelses-/dispositionsdagen aflæser køber og sælger i fællesskab vand, el, gas, olie mv. og meddeler ejerskiftet til de relevante forsyningsselskaber.
 1. Refusionsopgørelse
  Købers advokat udarbejder herefter en refusionsopgørelse, som sendes til købers og sælgers underskrift. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over evt. resterende økonomiske mellemværende imellem køber og sælger. De mest almindelige poster er a conto betalt forbrugsudgifter og ejendomsskat. 

  Det kan f.eks. være, at sælger har betalt ejendomsskat for en periode på 6 måneder, hvoraf køber ejer huset i 3/6 måneder. Køber skal derfor refundere 3/6 af den betalte ejendomsskat til køber.  
 1. Deponering frigives
  Deponeringen frigives når der foreligger skøde uden anmærkning om sælgers lån og tidligst på overtagelsesdagen. Deponeringen (købesummen) frigives til sælger, eventuelt med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for en eventuel refusionssaldo i købers favør, hvis refusionsopgørelsen ikke er godkendt af parterne på dette tidspunkt. 
 1. Handel afsluttes
  Når der er afklaring på refusionen, deponeringen er frigivet og skødet er tinglyst uden anmærkninger, kan handlen afsluttes.

Ehlersvej 33
2900 Hellerup
Tlf.: 69 69 11 11
info@bbboligadvokat.dk
Man-Fre: 9-17

BBBoligadvokat logo for boligadvokat philip helmer lönborg
BEDST OG BILLIG BOLIGADVOKAT
En afdeling af Byg Advokatfirma
Copyright © 2024